Wat wordt verdubbeld?

Niet alle geldinzamelacties komen in aanmerking voor verdubbeling. Geld dat u van fondsen krijgt bijvoorbeeld, zal niet verdubbeld worden. Daaronder worden ook de projectfondsen van banken verstaan, zoals de Rabobank Foundation. Ook donaties in natura komen niet in aanmerking voor verdubbeling. Het gaat er ons om dat u een actieve inzamelingsactie bedenkt waarmee u zoveel mogelijk mensen bereikt en het welzijn van ouderen onder de aandacht brengt. Van al het geld dat u inzamelt moet u eerst de kosten aftrekken. Daarna gelden de volgende verdubbelingspercentages:

  • donaties van particulieren - 100%
  • donaties van commerciële bedrijven of instellingen - 50% 
  • donaties van de Rabobank (lokaal bankkantoor, niet de foundation) - 50%
  • donaties van serviceclubs (zoals Rotary, Lions, etc.) - 50%
  • bijdragen van andere fondsen en stichtingen - 0%
  • gemeentelijke subsidie - 0%