Wat moet u doen?

Meedoen met Premieplan is eenvoudig. Doorloop vóór u uw aanvraag doet de volgende stappen:

  1. Zorg dat u zeker weet dat de organisatie die het geld ontvangt, ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en een KvK-nummer heeft.
  2. Maak een korte beschrijving van uw voorgenomen project of activiteit voor het welzijn van ouderen en een overzicht van kosten die u denkt te gaan maken hiervoor. 
  3. Plan een actieve geldinzamelactie. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een braderie, bingo of sponsorloop. Maak ook voor de geldinzamelactie een begroting met welke kosten u denkt te maken en wat u verwacht dat de netto-opbrengst zal zijn. De netto-opbrengst is het totaal aan geld dat u inzamelt min de kosten. Bekijk hier voorbeelden van begrotingen
     

 Let erop dat uw project:

  • eenmalig en concreet is;
  • is gericht op het welzijn van ouderen en
  • binnen een jaar na goedkeuring van de aanvraag af te ronden is.

U moet het Premieplan Aanvraagformulier in één keer invullen, dus het is handig als u de informatie zo compleet mogelijk bij de hand hebt. Bekijk hier welke vragen u krijgt (pdf).

 

Aanvragen

Als u deze gegevens bij elkaar hebt, vult u het Premieplan Aanvraagformulier in. Dat doet u digitaal via de pagina Aanvragen.

Bij het invullen bepaalt u allereerst wie de aanvraag gaat beoordelen. Als u bent aangesloten bij één van de partners, doet u bij hen de aanvraag. Bent u nergens bij aangesloten? Doe de aanvraag dan bij het Nationaal Ouderenfonds. 
Als u het formulier heeft ingevuld, krijgt u – zo mogelijk - binnen een week antwoord of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden (pdf).

 

Uitbetaling aanvragen

Als uw aanvraag is goedgekeurd krijgt u bij de goedkeuring een Uitbetalingsformulier Premieplan toegestuurd. Nadat u uw inzamelingsactie heeft afgerond vult u dit formulier in en stuurt u het op naar de beoordelaar. Let op! Het formulier moet door twee personen van de organisatie die het geld ontvangt zijn ondertekend en binnen 3 maanden na de inzamelingsactie door uw beoordelaar zijn ontvangen. Met het Uitbetalingsformulier Premieplan bepaalt uw beoordelaar of uw geldinzamelactie goed is verlopen en hoeveel geld u krijgt.

Na goedkeuring van de verantwoording over de geldinzamelactie krijgt u het geld overgemaakt, zodat u uw project ook echt kunt organiseren.
Let op! Wanneer het formulier niet binnen de termijn van 3 maanden door uw beoordelaar is ontvangen, vervalt uw aanvraag.

 

Project verantwoorden

Vanzelfsprekend willen we weten of u uw project of activiteit ook echt heeft georganiseerd en of het kostenplaatje is uitgevallen zoals u dacht. Vergeet daarom niet uw betaalbewijzen te bewaren. U levert bij uw beoordelaar een verslag in van de uitvoering van uw project of activiteit met een onderbouwd overzicht van de gemaakte kosten en de opbrengsten en eventueel met foto of film. U krijgt het daarvoor bestemde formulier Verantwoordingsformulier Premieplan toegestuurd als bijlage bij de toekenning van uw uitbetalingsverzoek. De verantwoording moet binnen drie maanden na het plaatsvinden van de activiteiten/de aanschaf van het doel bij de beoordelaar binnen zijn. Uw beoordelaar heeft anders het recht de uitbetaalde premie terug te vorderen.

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw koepel of Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.